Son Dakika
05 Mart 2024 Salı

İbrahim SAĞIR TÜM YAZILAR

İbrahim SAĞIR
İbrahim SAĞIR sagir.ibrahim@gmail.com

ŞEYH BEDREDDİN’İN VARİDAT KİTABINDAKİ ALLAH-VARLIK HAKINDAKİ FİKİRLERİNİN YANLIŞLARI

7 sene önce yazıldı

ŞEYH BEDREDDİN’İN VARİDAT KİTABINDAKİ ALLAH-VARLIK

HAKINDAKİ FİKİRLERİNİN YANLIŞLARI

“Halk tabakasının iddia ettiği gibi ölü bedenlerin yeniden dirilmesi, doğru değildir.

Bu beden baki kalmayacağı gibi, ölümden sonra dağdan bölümlerinin yeniden birleşmesi de, mümkün değildir.

Ölülerin diriltilmesindeki amaç, bu değildir.Sen nerdesin ey gafil!”

Varidat

“Ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilmek hususunda herhangi bir şüphe içinde iseniz, şu muhakkaktır ki biz sizi (aslınızı) topraktan, sonra (onun neslini) insan suyundan (spermadan) sonra alaka (yapışan şey)’dan daha sonra da hilkati belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık (ve bunları) size (kudretimizin kemalini) apaçık gösterelim diye (yaptık) sizi dileyeceğimiz muayyen bir vakte kadar rahimlerde tutuyoruz, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz.” (Hacc, 22/5).

İbrahim SAĞIR
İbrahim SAĞIR sagir.ibrahim@gmail.com

ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN BABAİLER İSYANLARI

7 sene önce yazıldı

ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN BABAİLER İSYANLARI

Tarih boyunca kurulmuş olan Türk devletlerinde isyanlar olagelmiştir. Çünkü her devletin halkı içinde memnunlar ve gayrı memnunlar zümreleri olmuş ve olacaktır da. Devlet güçlü ise gayrı memnun zümreler seslerini çıkaramamış ve müesses nizama karşı kıyam hareketine cesaret edememiştir. Ne zaman ki devlet çeşitli sebeplerle zaafa düşmüş ise hainler suret-i haktan görünerek fırsat bu fırsattır diyerek fitne pazarını kurup o zümreleri devlete karşı kışkırtıp kendi hain emellerini gerçekleştirme gayreti ile halkı tahrik ederek kıyama kalkışma cüretini göstermişlerdir. Biz bu yazımızda Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet döneminde meydana gelen isyan ve kalkışmaları incelemeye çalışacağız.

İbrahim SAĞIR
İbrahim SAĞIR sagir.ibrahim@gmail.com

SİMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDRETTİN İSYANI

7 sene önce yazıldı

SİMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDRETTİN İSYANI

15. Asrın ilk çeyreğinde, Anadolu’da büyük karışıklıklar Meydana getiren bir hadise de Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin Mahmut’un isyanıdır. Devrin en meşhur âlimlerinden çok iyi tahsil görmüş fıkıhta otorite olmuştu. Memlük Sultanı Seyfettin Berkuk’un olğu ve müstakbel Ferec’e hocalık etmişti Musa çelebi ise Edirne’de hükümdarlığını ilan edince, onu Kazaskerlik makamına getirmişti. Fakat Şeyh Bedreddin’in fikirleri fetret devri sarsıntılarından bunalan Osmanlı cemiyeti için çok zararlıydı ve tehlikeli gelişmeler zemin hazırlıyordu.

İbrahim SAĞIR
İbrahim SAĞIR sagir.ibrahim@gmail.com

Yunus Emre ve Mistizm

8 sene önce yazıldı

Yunus Emre ve Mistizm

Yunus Emre yaşadığı dönemdeki Türkçe’yi en güzel kullanan, Tasavvuf ve tekke Şairlerimizin en önde gelenlerindendir O’nun divanındaki şiirleri dikkatle incelendiğinde İlahî aşkı terennümden gayrı ne bir beytine, ne bir mısrasına, ne de bir gazeline rastlayamazsınız