Son Dakika
01 Mart 2024 Cuma
14 Ağustos 2016 Pazar, 00:36
Gülafət Bayramova
Gülafət Bayramova gulafaetbayramova@ulkemdenhaberler.com Tüm Yazılar

Birlik Destanı

Gülafət Bayramova

“BİRLİK DASTANI”

O gece neler olacağını hisseden Ana Toprağın gözlerinde yıldırımlar çaktı ,damarlarında kan dondu.Derinden nefes alıp,kendini sakinleştirmeye gayret etti. İlk defa degildi ki,türklerin Vatanına göz dikilmesi, parçalayıp milleti kul etmek istekleri..Ana Toprak hiç ama hiç korkmuyordu duşmandan.78 milyondan fazla evlatı olan Anne neden korkmalı ki..Ama bazi evlatlarının hainliginden, duşmanla elbir olmalarından çok sarsılmıştı .Bu mullet XX asrın öncelerinde Avrupa ülkele riyle savaşta son askerine , son nefesine gibi vuruşup zafer kazandı..Şimdi Türk devleti yine hainlerle yüz yüze gelmişti. Atatürkün ruhu endişeyle milletinin başına dolanıyordu – koruyucu Melek gibi… O gece gökdeki Ay da Ana Toprağa uzanan kara elleri görüyordu. Hainlige daya namadığı için elleriyle yüzünü kapattı .Parmakları arasından uçakların kalkarak kendi milletini bombalamak niyetini anlayınca Ana Toprak için Rabbimize dualar etti.Çevresindeki yldızlar da o gecenin vahşetini hissedip artık gözlerini kırpmıyor lardı.Bakışlarındakı parlaklık kayb olmuştu.Üzgün halde onlar da bu millet için dua ediyorlardı.Parçalı bulutlar kederden karaldılar.omuz omuza verip Ana Topra ğın haline ağladılar. Kara denizde ,Marmara denizinde dalğalar şaha kalktı ülkede kaos yaratıp darbe etmek isteyenleri durdurmak için..Malesef , onların haykırtısını tankların, otomatla rın,F-16 –ların gurultusu batırıyordu.Gecenin karanlığı kara hörükleriyle halat gibi onların el kolunu bağlamak istedi.Ama hainler ülkenin tüm sistemlerinde çalışmış, sarmaşık gibi içimize sarılmışlardı.. Şu hainligi gören Ana Toprak Rabbimize ve evlatlarından başka kimseye güvenil meyeceyine kesinlikle emin oldu..Türkler millet olarak ta gadimdan hem iç , hem de dış duşmanlara karşı mücadile edip savaşmışlardı..Bu savaş millli birlik sayesinde her zaman Türkün galibiiyetiyle sonuclanmıştı.İşte Türk milletinin yücelmesi ,kalkınması , gelişmesi milli birlikle bağlı.Bu gün de onları parçalamak isteyen güc devletler planlarını hayata keçirmek amacında… Ana Toprak evlatlarına haykırdı: -Türkün totemi Kurt olmuş.Kurt hiç ama hiç bi zaman kul olamaz.Hainler çakalllar, tilkiler gibi içimize girdiler.Hainlere fırsat vermeyin!Tarih boyu biz bir olduk ,diri olduk, ama ayrı olmadık.Evlatlarım ölümün gözüne dik bakarak şehit oldular, gazi oldular bu Vatan için.Hadi evlatlarım! Durdurun , susturun şu hainleri! Devletinize sahip çıkın! AnaToprağın nasihatı, haykırışı her bir Vatan evladını ayakta tutdu- erkeyi,kadını . yaşlısı , gencleriyle birlikte..Meslekinden, makamından asılı olmayarak sokak larda hainleri durdurmak , kardeş kanının dökülmemesi için çaba gösteriyolardı. Ana Toprak üzerinde gezen hainlerin yaptıklarından vahşete geilyordu.Göksündeki acılardan kıvrılıyordu.Kendini toparlayıp diger milletlerden cesaretiyle farklanan evlatlarına haykırdı : -Biliyor’musuz , Vatan kelimesi çok derin ve mantıklı..Vatan milletin evi .Türkün evine dikilen gözler çıkarılmalı, uzanan eller kesilmeli.. -Vatan vücutumuzun bir parçası ..Canımızı koruduğumuz gibi onları korumalıyız.. -Vatan ölümsüzlük hükmüyle ölüme kurşun sıkan şehitlerin ruhundan başlıyor.. Hadi evlatlarım! Dedeleriniz kahramanlık tarihini yazdılar, bu devleti yarattılar.Sizler de birlik dastanını yazmalısız..Gün bu gündür!!! Harbi tekniye canlarıyla siper olan insanlar tek bir şeyi düşünyorlardı:”Prezidenti mizi kimlerinse siparışiyle öldüremezsiz!Önce bizi!-deyip bazileri ölümüne tan kın karşısına uzandı ,bazileri ise üzerine çıkıp her şeyi göze alarak ülkeni ,devleti darbeçilere teslim etmemek için mücadile ediyorlardı.Bazi darbeçileri tutuklasalar da , mayası bozuk hainler niçe niçe insanların canlarına kıydılar.Akılan kanlar , atı lan bombalar Ana Toprağın cigerini paramparça ediyordu.Hainler ve onları destek leyenler henuz anlamıyorlardı ki, kanla , ölümle türkün gözünü kimse korkutamaz.Halk tek çağırışla prezidentin çevresinde yumruk gibi birleşip, yerden gökten açılan kurşunlara , bombalara siper olup sokak sokak , şiher şiher ilerleyir hainleri durduruyor ve birlik dastanının sahifalarını yazıyorlardı kahramanlıklarıy la..Ankarada , İstanbulda , İzmirde , Erzurumda , Bursada ve diger şihirlerde birlik dastanının sahifalarıə yazıldı.Vatan evlatları şehit , qazi oldular ,ama devletin rehbe rini öldürmeye hainlere fırsat vermediler.Amaclarına ulaşmayan hainler yakına uzağa kaçsalar da haktan adaletden kaçamadılar. Onların arkasında duran güc dev letler Türkün büyüklüyünden , gücünden , bir olmalarından, var olmalarından hem korktular, hem de şaşırdılar… Darbe yatırıldıktan sonra halk prezidente destek olarak , Demokrasi nöbetine çıktı.15 Temmuz gecesi evlatları şehit olan Ana Toprağın kalbi kan ağlasa da , milletin bu birliginden gurur duyuyordu.Meydana toplaşan insanların elinde Ay-yıldızlı bayrağı ve onların yanında üçrengli Azerbaycan bayraklarını görünce acısını bir anlık olsa da unuttu , gözleri güldü.Kendi kendine :”Tüm türk devletleri , halkları kardeşler.Ama Azerbaycan ve Türkiye ekiz kardeş.Tabiki bu bayraklar her zaman birlikteolmalı”.. Sonra dikkatını cesaretli evlatlarının Demokrasi nöbetinde söylediklerine yöneltdi : -Ey demokrasini ve insan haklarını boğazdan yukarı konuşan devletler!Gerçekleri bizden ögrenin.Zaten alacağınız dersi aldınız şu birligimizden.Devletimize ve onun rehberine her zaman sahip çıktık – cıkacağız da! -Kendiniz akıllı sanırsız ya..Şu hainliginizle , namertliginizle akılsızlığınızı açığa çıkardız.Şu mantiki bile anlamadız ki,bir varlık kendini tehlükeden koruyursa, önce başının sağlıklı olmasına gayret eder.Liderimize sahip çkmayacağımızı mı sandınız.Türkün tarihini ,karakterini bilmeden nasıl planlar çeziyorsuz.Tarih boyu türk hakk yolunda , Vatan yolunda bir ölmüş bin dirilmiş..Hainlerin aklı bunları da almamış..Onlara destek olanlar Göytürklerin imperatorluğunu bile unutmuşlardı. Aksi halde Dünya İmperatorluğunun Şah damarı İstanbulda 15 Temmuz Darbe planlarını yapmazlardı.Türkün Vatan anlayışının manevi temellerinin bu kadar direncli olduğunu düşünememisiz.. –

Dört taraftan hainleri içimize yönelttiz:PKK,ERMENİ, İŞID ,FETO …Kendi amacları için insanlık dışında her tür katlyamlar, cinayetler yaptılar.Bunlara mı güvendiniz.Tankları yorğan gibi üstlerine çekmeyi göz altına alan bir milleti parçalamak bun kadar kolay mı.Sizler çok iyi biliyorsuz ki,çirkin niyetinize engel ola bilecek, müslüman devletlerine, türk halklarına destek ola bilecek tek güc Türkiye. .Türkün birligi , sizin rezilliginiz oldu. -Evet ! Hainler, namertler siz yenildiniz: – Türkün Ay –Yıldıza olan sevdası karşısnda yenildiniz! -Kutsal Vatan için verilen canların karşısında yenildiniz!.. -Türkün vü türkçüyün onuru karşısında yenildiniz!.. -Şehitlerin göksündeki kurşunlar karşısında yenildiniz!.. -Bu millet ordu millet.Demokrasi nöbeti ve Yeni Kapı mitingi bi daha bunu ispatladı.. -Bu Vatan dokunulmaz, satılmaz, PARÇALANMAZ!! Evlatlarının söylediklerini memnunlukla dinleyen Ana Toprak ellerini Rabbimize açıb BİRLİK DASTANINI yazan kahramanlara dualarını ediyordu..

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...